Nek­da­nja študentka Oddelka za likovno ume­tnost, Nina Ružič Koželj, raz­sta­vlja v pro­sto­rih Mari­bor­ske razvojne agen­cije od 24. 9. do 15. 10 2015.